Пробірку з осадом обережно перевертають та вміщують на фільтрувальний папір для видалення води. До осаду додають 0,1 см3 дистильованої води, розмішують, беруть краплю та вміщують ЇЇ в камеру Горяєва для підрахунку пилкових зерен та визначання їх видового складу.

Суспензію пилкових зерен наносять на обидві сітки камери, швидко накладають покрівне скло, щоб надлишок рідини стікав у жолобки. Під мікроскопом нараховують не менше 200 пилкових зерен, реєструють їх видовий склад відповідно до додатка Б. Кількість пилкових зерен кожного виду розраховують за формулою;

X = 100а/Ь.    (1)

де X — кількість пилкових зерен кожного виду. %;

а — підраховане число пилкових зерен кожного виду, шт.;

b — загальне число підрахованих пилкових зерен, шт.

10.4 Визначання масової частки води

10.4.1    Апаратура, матеріали і реактиви:

—    рефрактометр із ціною поділки шкали не більше ніж 1 10_3;

—    баня водяна;

—    термометр ртутний лабораторний до 100 °С згідно з ГОСТ 28498;

—    пробірки скляні згідно з ГОСТ 25336.

10.4.2    Готування до випробування

Для проведення випробування використовують рідкий мед.

Закристалізований мед вносять у пробірку, щільно закривають гумовою пробкою і нагрівають на водяній бані за температури 60 °С до повного розчинення кристалів. Потім пробірку охолоджують до кімнатної температури. Воду, зконденсовану на внутрішній поверхні стінок пробірки і масу меду старанно змішують скляною паличкою.

10.4.3    Проведення випробування

Одну краплю рідкого меду наносять на призму рефрактометра і вимірюють коефіцієнт заломлення.

10.4.4    Опрацьовування результатів

Отриманий коефіцієнт заломлення перераховують на масову частку води в меді.

Якщо визначання проводять за температури нижче або вище 20 °С. запроваджують поправку: для температури вище 20 °С додають до показника заломлення 0.00023 на 1 °С; для температури нижче 20 °С відраховують від показника заломлення 0,00023 на 1 °С.

10.4.5    Допустима похибка випробування

Допустима розбіжність між двома випробуваннями не повинна перевищувати 0,1 %.

10.5    Визначання масової частки відновлювальних сахарів та сахарози

10.5.1 Апаратура, матеріали і реактиви

—    терези лабораторні 2-го класу точності з найбільшою межею зважування 200 г згідно з ГОСТ 24104;

—    колориметр фотоелектричний;

—    секундомір;

—    баня водяна;

—    колби мірні місткістю 100. 500, 1000 см 3 згідно з ГОСТ 1770;

—    колби конічні місткістю 100 см 3 згідно з ГОСТ 25336,

http://hozmsk.ru тормозные диски тормозные колодки оптом.


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24