Вимірюють оптичну густину зразків на фотоелектроколориметрі за довжини хвилі 440 нм проти води в кюветі товщиною 10 мм.

На міліметровому папері будують калібрувальний графік Для цього по осі ординат відкладають виміряні в кожному зразку показники оптичної густини, по осі абсцис — вміст інвертованого цукру в мг, а точки перетинання їх на графіку з’єднують прямою лінією.

10.5.3    Проведення випробування

10.5.3.1    Готування розчину меду

2.0    г меду зважують із похибкою не більше ніж 0,01 г, розчиняють у 20—30 см3 дистильованої води, кількісно переносять у мірну колбу місткістю 100 см3та доводять до позначки (концентрований розчин меду).

10 см3 цього розчину переносять у мірну колбу місткістю 100 см3та доводять дистильованою водою до позначки (розведений розчин меду).

10.5.3.2    Визначання масової частки відновлювальних сахарів до інверсії’

У дві конічні копби місткістю 100 см3 (паралельні зразки) наливають по 20 см3 розчину калію залізосиньородистого, по 5 см3 розчину натрію гідроокису концентрації 2.5 моль/дм3 і по 10 см3 розведеного розчину меду. Вміст колб нагрівають до кипіння, кип’ятять рівно 1 хе та швидко охолоджують до кімнатної температури.

Вимірюють оптичну густину паралельних зразків на фотоелектроколориметрі за довжини хвилі 440 нм проти води в кюветі товщиною 10 мм.

За кінцевий результат беруть середнє арифметичне значення оптичної густини двох паралельних зразків Допустима розбіжність між результатами двох паралельних визначань не повинна перевищувати 5 %.

Кількість відновлювальних цукрів до інверсії, мг, знаходять на калібрувальному графіку відповідно до отриманого середнього значення оптичної густини двох паралельних зразків.

10.5.3.3    Масова частка відновлювальних сахарів після інверсії

У мірну колбу місткістю 200 см3 наливають 20 см3 концентрованого розчину меду, додають 80 см3 дистильованої води та 5 см3 концентрованої соляної кислоти Колбу вміщують у нагріту до 80 °С водяну баню, нагрівають її вміст до 67—70 °С, витримують за цієї температури рівно 5 хе та негайно охоподжують до кімнатної температури. У колбу додають 1 краппю метилового оранжевого, нейтралізують вміст розчином натрію гідроокису з масовою часткою 25 % (до світло-жовтого забарвлення) та доводять дистильованою водою до позначки.

У дві конічні колби місткістю 100 см3 (паралельні зразки) додають по 10 см3 отриманого інвертованого розчину меду, по 20 см3 розчину калію залізосиньородистого та по 5 см3 розчину натрію гідроокису концентрації 2.5 моль/дм3. Вміст колб нагрівають до кипіння, кип’ятять рівно 1 хв та швидко охолоджують до кімнатної температури.


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24