Оптичну густину паралельних зразків вимірюють на фотоелектроколориметрі за довжини хвилі 440 нм проти води в кюветі товщиною 10 мм.

За кінцевий результат беруть середнє арифметичне значення оптичної густини двох паралельних зразків. Допустима розбіжність між результатами двох паралельних визначань не повинна перевищувати 5 %.

Кількість відновлювальних сахарів після інверсії, мг. беруть на калібрувальному графіку відповідно до отриманого середнього значення оптичної густини двох паралельних зразків.

10.5.4    Опрацьовування результатів

Масову частку відновлювальних сахарів до інверсії (X,). % на безводну речовину вираховують за формулою (2):

X, = 5 * а,.    (2)

де а, — кількість відновлювальних сахарів. мг взятих із калібрувального графіка.

Масову частку відновлювальних сахарів після інверсії (Х2). %. вираховують за формулою (3):

Х2 = 5 а2,    (3)

де а2 — кількість відновлювальних сахарів. мг. знайдених на калібрувальному графіку.

10.5.5    Визначання масової частий сахарози

Масову частку сахарози (С). %, вираховують за формулою (4):

С = (Х21),    (4)

де X, — масова частка відновлювальних сахарів до інверсії. %;

Х2 — масова частка відновлювальних сахарів після інверсії, %;

Масову частку відновлювальних сахарів та сахарози. %. на безводну речовину вираховують множенням отриманих величин на коефіцієнт:

100/(100 — w),

де w—масова частка води в меді, %.

10.6 Визначання діастазного числа

10.6.1    Апаратура, матеріали і реактиви

—    терези лабораторні 2-го класу точності з найбільшою межею зважування 200 г згідно з ГОСТ 24104;

—    колориметр фотоелектричний;

—    рН-метр із ціною поділки 0,1 одиниці pH;

—    баня водяна;

—    пробірки, стакани хімічні згідно з ГОСТ 25336;

—    піпетки мірні згідно з ГОСТ 29227;

—    колби мірні 50 см3, циліндри мірні згідно з ГОСТ 1770;

—    секундомір;

—    крохмаль розчинний для іодометрії. ч., згідно з ГОСТ 10163. розчин із масовою часткою 0.25 %;

—    кислота оцтова льодяна, х. ч., згідно з ГОСТ 61, розчин концентрації 0.2 моль/дм3;

—    натрій оцтовокислий 3-водний, х. ч., згідно з ГОСТ 199. розчин концентрації 0,2 моль/дм3;

—    натрій хлористий, ч. д. а., згідно з ГОСТ 4233. розчин концентрації 0.1 моль/дм3;

—    2.4-динітрофенол. ч. д. а.;


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24