Вимірюють оптичну густину зразків на фотоелектроколориметрі за довжини хвилі 590 нм проти води в кюветі товщиною 10 мм.

10.6.4    Опрацьовування результатів

Діастазне число меду (Х3), од. Готе, в перерахунку на 1 г безводної речовини вираховують за формулою (5):

де DK — оптична густина зразка з дистильованою водою;

Dд — оптична густина зразка з розчином меду, що його випробовують;

80 — коефіцієнт перерахунку;

W — масова частка води в меді, %.

10.6.5 Допустима похибка випробувань

За кінцевий результат беруть середнє арифметичне результатів двох випробувань. Допустима розбіжність між двома випробуваннями не повинна перевищувати 0,5 од. Готе.

10.7 Визначання вмісту гідроксиметилфурфуролу (ГМФ)

10.7.1 Апаратура, матеріали і реактиви

—    колориметр фотоелектричний;

—    терези лабораторні 2-го класу точності з найбільшою межею зважування 200 г згідно з ГОСТ 24104;

—    баня водяна,

—    секундомір;

—    електроплитка згідно з ГОСТ 14919;

—    термометр ртутний лабораторний до 100 °С згідно з ГОСТ 28498;

—    колби мірні місткістю 50, 100 см3 згідно з ГОСТ 1770;

—    стакани хімічні місткістю 50 cmj, пробірки скляні з притертою пробкою місткістю 20 см3 згідно з ГОСТ 25336;

—    піпетки мірні місткістю 1, 2. 5, 10 см2 згідно з ГОСТ 29227;

—    барбітурова кислота;

—    napa-толуїдин, ч.;

—    спирт ізопропіловий, ч ., згідно з ГОСТ 9805;

—    киспота оцтова льодяна, х. ч., згідно з ГОСТ 61;

—    вода дистильована згідно з ГОСТ 6709;

—    калій залізосиньородистий (червона кров’яна сіль), х. ч.. згідно з ГОСТ 4207;

—    цинк сірчанокислий кристалогідрат 7-ми водний, х. ч., згідно з ГОСТ 4174.

10.7.2 Готування до випробування

10.7.2.1    Готування розчину барбітурової кислоти

500 мг барбітурової кислоти, висушеної за температури 105 °С протягом години та 70 см3 дистильованої води вносять у мірну колбу місткістю 100 см3, розчиняють під час нагрівання на водяній бані, охолоджують до 20 °С і доводять до позначки. Охолоджений розчин можна зберігати тривалий час. У випадку утворення кристалів, розчин нагрівають на водяній бані (приблизно до 60 °С) до повного розчинення кристалів.

10.7.2.2    Готування розчину паратолуїдину


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24