5 г меду, зваженого з точністю до 0,01 г, розчиняють у 50 см3 дистильованої води, кількісно переносять у мірну колбу на 100 см3 та доводять водою до позначки.

10.9.2.2    Готування стандартного розчину проліну

0,040 г проліну, зваженого з точністю до 0.001 г, розчиняють дистильованою водою в мірній колбі місткістю 50 см3. 1 см3 отриманого розчину переносять у мірну колбу місткістю 25 см3та доводять дистильованою водою до позначки.

Вміст проліну дорівнює 0,0008 г/25 см3 розчину.

Розчин готують перед кожним випробуванням.

10.9.3    Проведення випробування

У кожну з трьох пробірок наливають по 1 см3 мурашиної кислоти і 1см3 розчину нінгідрину. У першу пробірку додають 0,5 см3 дистильованої води, в другу — 0.5 см3 розчину меду, в третю — 0,5 см3 стандартного розчину проліну. Пробірки збовтують протягом 15 хв та вміщують у киплячу водяну баню на 15 хв. Далі пробірки переносять у водяну баню за температури 70 °С і витримують протягом 10 хв Пробірки виймають, додають по 5 см3 водного розчину ізопропілового спирту негайно закривають пробками та охолоджують.

Через 45 хв визначають оптичну густину зразків за довжини хвилі 510 нм проти зразка

з дистильованою водою в кюветі товщиною 10 мм.

10.9.4    Опрацьовування результатів

Вміст проліну (Р). мг/кг меду визначають за формулою (8).

Р=(E*E1)-640/Е0.    (8)

де E — оптична густина зразка розчину меду;

Е0 — оптична густина зразка стандартного розчину проліну;

E1 — вміст проліну в стандартному розчині, г;

640 — коефіцієнт розведення.

10.9.5    Допустима похибка випробування

За кінцевий результат беруть середнє арифметичне результатів двох випробувань. Допустима розбіжність між двома випробуваннями не повинна перевищувати 10 мг на 1 кг меду.

10.10 Визначання електропровідності меду

10.10.1    Апаратура, матеріали і реактиви

—    кондуктометр (нижня межа 10"7 С) згідно з нормативними документами:

—    кондуктометрична чашечка з ппатиновим подвійним електродом (імерсійний);

—    термометр скляний лабораторний з ціною поділки 0,1 °С згідно з ГОСТ 28498;

—    баня водяна;

—    колби мірні місткістю 100, 1000 см3 згідно з ГОСТ 25336;

—    стакани хімічні місткістю 50, 100 см3 згідно з ГОСТ 25336;

—    калій хлористий, о. с. ч.. згідно з ГОСТ 4234, розчин концентрації 0,1 моль/дм3;

—    вода дистильована згідно з ГОСТ 6709, свіжокип’ячена,


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24