10.10.2    Готування до випробування

10.10.2.1    Готування розчину калію хлористого

Точну наважку 7,4557 г калію хлористого висушують за температури 130 °С до постійної ваги, переносять у мірну колбу місткістю 1000 см3, розчиняють у прокип’яченій та охолодженій до 20 °С дистильованій воді та доводять водою до позначки. Розчин використовують лише свіжеприготованим протягом дня.

10.10.2.2    Визначання константи кондуктометричної чашечки

З’єднують кондуктометричну чашечку з вимірювальним приладом, наливають 40 см3 розчину калію хлористого в хімічний стакан, прополіскують цим розчином електроди разом із термометром і вимірюють електропровідність розчину за температури 20 °С. Час вимірювання повинен бути максимально коротким, щоб запобігти ефекту поляризації. Після вимірювання ретельно промивають електрод дистильованою водою та зберігають його зануреним у воду

Розраховують константу чашечки (К) за формулою (9);

К= 11,691 х 1/G,    (9)

де К — константа чашечки в см-1;

G — виміряна величина електропровідності, мС;

11.691 — сумарна величина електропровідності прокип’яченої води на 1 см та електропровідності розчину калію хлористого за 20 °С.

10.10.2.3    Готування розчину меду

Наважка меду повинна бути еквівалентна 20,0 г за визначеною сухою речовиною. Наважку розчиняють у прокип’яченій дистильованій воді, кількісно переносять у мірну колбу на 100 см3 та доводять водою до позначки.

10.10.3    Проведення випробування

У хімічний стакан наливають 40 см3 розчину меду та вміщують його у водяну баню до досягнення температури розчину 20 °С. Електроди промивають залишком розчину меду та проводять вимірювання електропровідності за інструкцією до кондуктометра.

10.10.4    Опрацьовування результатів

Електропровідність меду (Е), мС/см, визначають за формулою (10):

Е = К • G,    (10)

де К — константа чашечки, см-1;

G — виміряна величина електропровідності, мС.

Якщо вимірювання проводилось за температури, відмінної від 20 °С. необхідно виконати коригувальні розрахунки, а саме:

температура вимірювання вища за 20 °С — відняти 3,2 % отриманого значення на кожен градус, вище 20 °С;

температура вимірювання нижча за 20 °С — додати 3,2 % отриманого значення на кожен градус, нижче 20 °С.

10.10.5    Допустима похибка випробувань

За кінцевий результат беруть середнє арифметичне результатів двох випробувань. Допустима розбіжність між двома випробуваннями не повинна перевищувати 0,05 мС/см.

10.11 Якісна реакція на наявність паді

10.11.1    Матеріали і реактиви

—    баня водяна;


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24