і екватора майже округлі Борозни шириною 4—5 мкм, короткі, з нерівними краями, часто із слабопомітними контурами, з притуппеними кінцями. Ори овальні екваторіально витягнуті, шириною 4—5 мкм. довжиною 6.0—6.5 мкм. Висота стерженьків під остями до 1 мкм, між остями від 0.3 мкм до 0.4 мкм. Скульптура остиста, висота остів від 3.5 мкм до 5 0 мкм, діаметр основи від

1.2 мкм до 1,5 мкм, кінці їх відтягнуті і загострені; ості розміщені рівномірно, на мезокольпіумі в полярній проекції знаходиться 5 остей Пипок золотистого кольору.

Робінія лжеакація (біла акація) Robinia pseudoacacia L.

Пилкові зерна триборозенчасто-порові або триборозен-часто-поровидні. сплющено-кулястоі форми Довжина полярної осі від 22 мкм до 27 мкм. екваторіальний діаметр від 30,4 мкм до 34,0 мкм В обрисах із полюса округло-трикутні, з прямими або злегка опуклими сторонами, з екватора — еліптичні. Борозни шириною від 8 мкм до 9 мкм. короткі, з нерівними краями і нерівно притупленими кінцями Пори округлі, від 8 мкм до 9 мкм в діаметрі, або овальні, поздовжньо витягнуті, довжиною від 11.5 мкм до 13.0 мкм, часто бувають ширше борозен; на багатьох пилкових зернах вони слабо помітні. Мембрана борозен і пор зерниста Текстура дрібноплямиста. Пилок жовтого кольору

Свиріпа звичайна

Пилкові зерна триборозенчасті. кулястої або еліпсоїдної форми. Довжина полярної осі від 18,7 мкм до 22.4 мкм, екваторіальний діаметр від 18.7 мкм до 24.4 мкм. В обрисах

із полюса округло-трилопатеві, з екватора — округлі або еліптичні. Борозни шириною від 5 мкм до 7 мкм, довгі, з нерівними краями і притупленими кінцями, мембрана борозен зерниста. Скульптура дрібносітчаста. сітка різнокомірчаста. найбільший діаметр комірок 1 мкм. найменший (на полюсах) — не перевищує 0,4 мкм. Пилок яскраво-жовтого кольору.

Еспарцет посівний Onobrychis sativa Lam.

Пилкові зерна триборозенчасті, еліпсоїдної форми Довжина полярної осі від 31,4 мкм до 39.6 мкм, екваторіальний діаметр від 19,8 мкм до 23,1 мкм. В обрисах з екватора еліптичні. Борозни шириною до 8 мкм, довгі, з нерівними краями; мембрана борозен зерниста. Екзина тонка. Скульптура дуже тонка, дрібносітчаста. комірки переважно овальні. Пилок темно-жовтого кольору.

ДСТУ 4497:2005

ДОДАТОК В

(ДОВІДКОВИЙ)

БІБЛІОГРАФІЯ

1    МУ № 4120-86 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в совместном присутствии в воде хроматографическим методом от 01.07.86 (Методичні вказівки по визначанню хлорорганічних пестицидів у спільній присутності у воді хроматографічним методом від 01.07.86).


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24