2    MB №15-14/318 Методичні вказівки по кількісному визначенню тетрацикліну у зразках м’яса, молока та меду за допомогою тест-системи Рідаскринк тетрациклін (RIDASCRINr TETRACYCUN) від 31.07.2003.

3    MB №15-14/344 Методичні вказівки по кількісному визначенню стрептоміцину і дигідростреп-томіцину у зразках м’яса, молока та меду за допомогою тест-системи Рідаскрин стрептоміцин (RIDASCRINr  TREPTOMYCIN) від 06.08.2002.

4    MB № 15-14/320 Методичні вказівки по кількісному визначенню хлорамфеніколу у зразках м’яса, молока, яєць та меду тест-системою Рідаскрин хлорамфенікол (RidascrunR chloramphenicol), від 31.07.2003.

5    MB № 34 Методичні вказівки по кіпькісному визначенню нітрофурану (АОЗ) в зразках м’яса, креветках, молоці і меді тест-системою Рідаскринн нітрофуран (АОЗ) (RidascrunH nitrofuran (AOZ). виробництво фірми Р-Біофарм/R-Biopharm, Німеччина, від 02.04.2004.

6    MB № 34 Методичні вказівки по кількісному визначенню нітрофурану (АМОЗ) в зразках м’яса, креветках, молоці і меді тест-системою Рідаскрини нітрофуран (АМОЗ) (RidascrunR nitrofuran (AMOZ). виробництво фірми Р-Біофарм/R-Biopharm. Німеччина, від 02.04.2004.

7    ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 в продуктах харчування та питній воді, розроблені Міністерством охорони здоров’я України.

8    СНиП 2.04.05-91 Отопление. Вентиляция и кондиционирование (Опалення. Вентилювання та кондиціювання).

9    СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение (Природне та штучне освітлення).

10    ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених міст (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), зате. Міністерством охорони здоров’я України 9.07.97 № 201

11    СанПиН 4630-88 Санитарньїе правила и нормьі охраньї поверхностньїх вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневої води від забруднення).

12    СанПиН 42-128-4690-88 Санитарньїе правила содержания территорий населенньїх мест (Санітарні правила утримування територій населених місць).

13    МР 4.4.4-108-2004 Періодичність контролю продовольчої сировини харчових продуктів за показниками безпеки.

14    Химический состав пищевьіх продуктов. Справочник. книга 1. Москва, ВО «Агропромиздат» 1987.—С.39.

УКНД 65.140.10

Ключові слова: мед. якість, маркування, пакування, відбирання проб, методи контролювання, транспортування.

Редактор С. Мельниченко Технічний редактор О. Марченко Коректор І. Дьячкова Верстальник Р. Дученко

Відділ редагування нормативних документів ДП «УкрНДНЦ» 03115, м. Київ, вул. Святошинська. 2


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24