—    кількість пакувальних одиниць;

—    термін придатності до споживання;

—    познаку цього стандарту.

6.4 На бочки та бідони марковання наносять наклеюванням ярлика чи нанесенням чіткого відбитку трафаретом.

7    ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

7.1    Під час виробництва меду натурального та його фасування треба керуватися вимогами галузевих нормативних документів із техніки безпеки та інструкціями з охорони праці.

7.2    Вимоги до технологічного устатковання — згідно з ГОСТ 12.2.124.

7.3    Приміщення повинні бути обладнані вентиляцією згідно з СНиП 2.04.05 [8]. яка забезпечує чистоту робочої зони.

7.4    Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати граничнодопустимі концентрації, зазначені в ГОСТ 12.1.005.

7.5    Освітлення приміщень повинно відповідати вимогам СНиП 11-4 [9].

7.6    Пожежна безпека — згідно з ГОСТ 12.1.004.

8    ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

8.1    Контроль за станом довкілля, який передбачає охорону атмосферного повітря, очищення стічних вод, охорону ґрунту, повинен здійснюватись відповідно до вимог ДСП 201 [10], СанПиН 4630 [11], СанПиН 42-128-4690 [12] та ГОСТ 17.2.3.02.

9    ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

9.1    Мед постачають партіями

Партією вважають будь-яку кількість меду фасованого в однорідну тару і оформленого одним документом про якість.

9.2    У документі про якість повинно бути зазначено:

—    назву підприємства-виробника та його адресу;

—    назву продукту;

—    рік збору меду;

—    кількість пакувальних одиниць у партії;

—    масу нетто партії;

—    дату видачі документів;

—    дані результатів аналізу меду;

—    дату фасування (для підприємств, що фасують мед);

—    познаку цього стандарту.

9.3    Для перевірки якості натурального меду від кожної партії меду скпадають вибірку транспортних одиниць у кількості, зазначеній у таблииі 4.

9.5    Вибірку складають із пакувальних одиниць, відібраних із різних місць партії або з одиниць продукції, взятих у довільному порядку з кожної відібраної транспортної одиниці.

9.6    Вибірку проводять із продукції, упакованої в неушкоджену тару. Від продукції в ушкодженій тарі вибірку проводять окремо.


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24